Registrace

Přihlásit se online

Startovní listina

Startovné:

přihláška a platba 
do 29.02.2024150,- Kč
01.03. – 30.6.2024300,- Kč
01.07. – 11.07.2024500,- Kč
 na místě700,- Kč

Start je možný pro ročníky 2011 a starší. Na trati 12 km mohou startovat závodníci ročník 2009 a starší. Pro závodníky do 18 let nutný písemný souhlas zákonného zástupce (součástí přihlášky). Závodníci do 18 let (i ti registrovaní online) předají tento REVERZ – Prohlášení o právní odpovědnosti při újmě na zdraví a majetku podepsaný zákonným zástupcem při vyzvednutí čipu.

 

Přihlášení na místě je možné v den závodu od 12:15 do 13:30. Doporučujeme dorazit včas a vyhnout se čekání ve frontě.